Aanmelding en verloop

U zoekt mogelijk op eigen initiatief een psychotherapeut of u bent verwezen door een huisarts of andere verwijzer. Als Psychotherapeut werk ik uitsluitend in de specialistische GGZ.

U kunt telefonisch contact met mij zoeken en uw vraag inspreken. Ook kunt u mij mailen met het op deze website beschikbare formulier. Daarna neem ik doorgaans binnen een paar dagen telefonisch contact met u op. In dat gesprek zoeken we uit of u bij mij aan het juiste adres bent. Zo ja dan maken wij een afspraak en vraag ik u de volgende gegevens mee te nemen:

  • Verwijsbrief voor Specialistische GGZ.
  • Identiteitsbewijs van uzelf en eventueel het kind of de jongere
  • Zorgverzekeringpas van uzelf en eventueel het kind of de jongere.

De verwijsbrief kan ook door de verwijzer via Zorgdomein beschermd naar mij verzonden worden. Soms zal ik u terug verwijzen of een andere meer passende behandelaar adviseren. De S- GGZ is namelijk vooral bedoeld voor een vermoeden van een DSM stoornis of bij langdurige en meer complexe problematiek, of als Eerstelijns hulp onvoldoende resultaat gehad heeft.

De praktijk hanteert geen wachttijd tussen intake en behandeling. Mocht de wachttijd boven de 13 weken komen dan wordt met u samen gezocht naar een andere behandelaar. Natuurlijk kunt u altijd zelf een andere behandelaar zoeken bijvoorbeeld via het platform ZP-jeugd Holland Rijnland voor kinderen of in geval van volwassenen aan uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

In de intake fase (1-5 keer) wordt besproken wat de hulpvraag is en wordt informatie verzameld voor een behandelplan. Dit plan wordt met u besproken. Daarna volgen gesprekken voor kortere of langere tijd, waarin samen gewerkt wordt aan hanteerbaar maken van de klachten.

Beƫindiging gaat altijd in goed overleg en wordt ruim van tevoren besproken.