Vergoeding en kosten

De praktijk heeft een contract met Holland Rijnland voor kinderen onder de 18 wonende in die regio. Daarnaast zijn er contracten met alle zorgverzekeraars voor mensen boven de 18 jaar.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert ligt geheel bij u. Bedenk dat de polis voorwaarden jaarlijks kunnen veranderen. Voor zowel S-GGZ als B-GGZ geldt dat alleen 100% vergoed wordt als een praktijk dat gecontracteerd heeft en voldoende budget over heeft om uw behandeling in het lopende jaar te starten. De praktijk hanteert een wachtlijst van minimaal 3 weken. Natuurlijk kunt u altijd een andere behandelaar zoeken of aan Holland Rijnland of aan uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Basis-GGZ wordt altijd vergoed uit de basisverzekering. De kosten van de S-GGZ behandeling worden in een DBC (Diagnose-Behandelcombinatie) geschreven. Beiden worden  rechtstreeks afgerekend met Holland Rijnland of met uw zorgverzekeraar. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld, zie www.nza.nl. Er wordt geen eigen bijdrage gerekend. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico, waarvan de hoogte elk jaar landelijk opnieuw wordt vastgesteld. Voor 2018 is dat € 385 per jaar.

Indien u, om wat voor reden dan ook, geen gebruik maakt van de verzekerde zorg zijn de kosten per sessie van 60 min, exclusief voorbereiding- en uitwerktijd van 20 min. € 110 euro. Sessies kunnen bij aanvang 90 minuten duren.

Afspraken moeten een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd worden. Dit is kosteloos.  Zo niet dan kan een tarief van een consult à € 110 euro in rekening gebracht worden.