Aanmelding en verloop

U zoekt op eigen initiatief een psychotherapeut of bent verwezen door een huisarts of andere verwijzer.

U kunt telefonisch contact zoeken en uw vraag inspreken, waarna binnen een paar dagen contact met u opgenomen wordt. In dat gesprek zoeken we uit of u bij mij aan het juiste adres bent en vraag ik u de volgende gegevens mee te nemen:

  • Verwijsbrief voor Basis- of Specialistische GGZ.
  • Identiteitsbewijs
  • Zorgverzekeringpas

De B-GGZ beperkt zich tot enkelvoudige klachten en kan maximaal 12 uur betaald ingezet worden. De S- GGZ is aan de orde voor een vermoeden van een DSM stoornis of bij meer complexe problematiek. 

In de intake fase (1-5 keer) wordt besproken wat de hulpvraag is en wordt informatie verzameld voor een behandelplan. Dit plan wordt met u besproken.

Daarna volgen gesprekken voor kortere of langere tijd, waarin samen gewerkt wordt aan hanteerbaar maken van de klachten. 

Beëindiging gaat altijd in goed overleg en wordt ruim van tevoren besproken.