Algemeen

De praktijk volgt de effecten van de behandeling via ROM, routine outcome monitoring, waarbinnen verschillende vragenlijsten gehanteerd kunnen worden. U krijgt van mijn administratief medewerkster, mw. F Versloot, www.DBCprof.nl een mail met de benodigde informatie. Streven is om dit 3 maal per behandeling te doen: aan het begin, in het midden en aan het eind.

Voor diagnostiek en behandeling kan ook gebruik gemaakt worden van specifieke E-Health programma’s via het CureLink programma van uitgeverij Boom.

Bij klachten kunt u zich natuurlijk naar mij als therapeut wenden zodat de klachten besproken kunnen worden. Ook kunt u zich wenden tot de LVVP; Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Uw dossier is vertrouwelijk en valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen, inzagerecht op de formele stukken. Ook kunt u de informatie naar waarheid corrigeren of aanvullende informatie geven. De dossiers worden de wettelijk verplichte bewaartermijn van 15 jaar op een beveiligde plaats bewaard en daarna vernietigd. U heeft het recht uw dossier eerder te vernietigen. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk kunt u vanaf 2017 op de praktijk inzien.