Vergoeding en kosten

De praktijk heeft een contract met Holland Rijnland voor kinderen onder de 18 wonende in deze regio. Daarnaast zijn er contracten met alle zorgverzekeraars voor mensen boven de 18 jaar .

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert ligt geheel bij u. Bedenk dat de polis voorwaarden jaarlijks kunnen veranderen. Voor S-GGZ geldt dat alleen het volledige bedrag van de behandeling vergoed wordt als een praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar èn nog voldoende budget over heeft om uw behandeling in het lopende jaar te starten. De praktijk hanteert een wachtlijst van minimaal 3 weken . Natuurlijk kunt u altijd een andere behandelaar zoeken bijvoorbeeld via het platform ZP-jeugd Holland Rijnland voor kinderen of in geval van volwassenen aan uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

De kosten van de behandeling worden, na controle van het bovenstaande, door Holland Rijnland of door uw Zorgverzekeraar betaald. Dit jaar is bij de zorgverzekeraars het Zorgzwaartemodel gestart, waarbinnen de kosten op uurbasis en via de bij hen gebruikelijke procedures verwerkt worden. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld, zie www.nza.nl . Er wordt geen eigen bijdrage gerekend. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico , waarvan de hoogte elk jaar landelijk opnieuw wordt vastgesteld. Voor 2022 is dat minimaal € 385 per jaar, of zoveel hoger als uzelf hebt afgesproken bij het aangaan van de verzekering. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u door de volgende link aan te klikken: Patientfolder Zorgprestatiemodel .

Should you prefer to read the folder in English, click this link: The new way of charging for mental healthcare .

Indien u, om wat voor reden dan ook, geen gebruik maakt van de verzekerde zorg zijn de kosten per sessie van 75 min, inclusief voorbereiding- en uitwerktijd van 25 min. € 150 euro. Sessies kunnen bij aanvang 90 minuten duren.

Afspraken moeten een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd worden. Dit is kosteloos. Zo niet dan kan een tarief van een consult van 60 minuten à € 120 euro in rekening gebracht worden.

Indien Holland Rijnland of de zorgverzekeraar voor uw behandeling betalen, vergoeden zij mij een percentage van het NZA tarief van € 120 per 60 minuten. Dit percentage verschilt per Zorgverzekeraar en is bij mij op te vragen.